edruck_logo_small_pl.jpg  
KONTAKT  |  2672441589  |  2089332540  |  MAPA (541) 845-2703 8633702817 7037110861 

REJESTRACJA   |   LOGOWANIE

INKUBATOR  |  
 
  str-glow-hala.jpg  
OTODRUK

STRONA G£ÓWNA

Dziêkujemy za odwiedziny w naszej drukarni online. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± pe³n± OFERT¡ 
NOWO¦CI

GAD¯ETY REKLAMOWE - nowa oferta !
- Rynek reklamy to nie tylko druk offsetowy i wielkoformatowy ale tak¿e gad¿ety reklamowe. Odpowiedziawszy na zapotrzebowanie rynku uruchomili¶my nowy sklep online tylko z gad¿etami.
Mo¿esz w nim kupiæ a tak¿e zaprojektowaæ: - d³ugopisy, zapalniczki, o³ówki, kubki (z grawerem i nadrukiem fullkolor), - podk³adki pod mysz, - smycze reklamowe i wiele innych produktów. Zapraszamy na GIFTSELL.PL !


KOSZTY WYSY£KI 0,00 z³ - tak¿e do Niemiec !

- zgodnie z Pañstwa ¿yczeniami wprowadzamy darmow± wysy³kê naszych towarów na terenie ca³ej Polski. Jednak to nie wszystko! je¶li masz odbiorców na terenie Niemiec to im tak¿e wy¶lemy towar bezp³atnie !
Tego nie zaoferuje wam ¿adna inna drukarnia !

podium_mini.pngJU¯ DOSTÊPNE PLAKATY B0 NA KREDZIE 250g

- na liczne sugestie naszych klientów wprowadzili¶my plakaty w formacie B0 (100x140cm) tak¿e na papierze kredowym 250g oraz na papierze kredowym 250g i dodatkowo lakierowanym UV na wysoki po³ysk.

....

SUPER CENY

(585) 627-5554
kompletny zestaw: aluminiowa konstrukcja, kufer transportowy, drukowana pe³nokolorowa grafika reklamowa zabezpieczona laminatem, 2 halogeny


ULOTKI A6 5.000szt.

dwustronny druk fullkolor (4/4) na papierze kredowym 250g/m², termin realizacji "Ekonomiczny" 5-6 dni roboczych

CENA: 259,20z³ netto


(814) 829-3912

jednostronny druk offsetowy fullkolor (4/0) na papierze kredowym 100g/m² b³ysk, termin realizacji "Ekonomiczny" 5-6 dni roboczych

CENA: 874,80z³ netto

P£ATNO¦CI
p24 paypal mbank

WYSY£KA
szczecin.gif
 


drukarnia online E-DRUCK oferuje: wizytowki, ulotki, broszury, pocztowki, katalogi, nalepki, banery, druk wielkoformatowy, plakaty, drukarnia szczecin, ulotki szczecin, drukarnia internetowa